10 najbardziej elitarnych tajnych stowarzyszeń w historii

  • Milo Black
  • 0
  • 2689
  • 823

Prawdziwe tajne stowarzyszenia istniały od stuleci, prowadząc interesy w zaciemnionych pokojach na zapleczu, i wywierając tajemniczy wpływ na naszą kulturę. W historii istniało wiele tajnych stowarzyszeń i teorii spiskowych dotyczących tych społeczeństw.

Od organizacji politycznych po bractwa uniwersyteckie, grupy te wymagają od członków, aby ukrywali swoje działania, a czasem swoją tożsamość, przed opinią publiczną. Przejdź za zamkniętymi drzwiami, badając 10 najbardziej elitarnych tajnych stowarzyszeń w historii.

10. Ordo Templi Orientis

Ordo Templi Orientis to mistyczna organizacja, która powstała na początku XX wieku. Grupa została założona w taki sam sposób, jak mniej tajemniczy masoni i podobno polega na rytuałach i praktykach okultystycznych jako środkach umożliwiających członkom przejście z jednego poziomu prestiżu na inny w organizacji. Ogólna filozofia grupy polegała na wierzeniu w ezoteryczne zasady i praktyki New Age jako metodę realizacji prawdziwej tożsamości. Słynny okultysta i wszechstronny ekscentryczny Aleister Crowley napisał wiele z historii grupy, w tym manifest o nazwie Mysteria Mystica Maxima, a później został jej szefem. Po jego śmierci wpływy i popularność Ordo Templi Orientis zaczęły słabnąć, ale nadal istnieje do dziś i ma różne rozdziały rozrzucone po całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych częściach Europy. Wraz ze wzrostem popularności Aleistera Crowleya jako nowej epoki, coraz więcej nauk Ordo Templi Orientis wyszło na jaw. W związku z tym grupa robi o wiele mniej próby zachowania tajemnicy dzisiaj niż w przeszłości. To nie znaczy, że nadal nie stosują dziwnych praktyk. Najważniejsze z nich to fiksacja grupy na tle seksualnym, szczególnie ich nauki o „uwielbieniu fallusa” i magii masturbacji.

9. Grupa Bilderberg

Żadnych sławnych członków, ale wśród uczestników znaleźli się Ben Bernanke, rodziny królewskie Hiszpanii i Holandii, urzędnicy Banku Światowego oraz przedstawiciele dużych korporacji Grupa Bilderberg sama w sobie nie jest tajnym stowarzyszeniem, ale działa w oparciu o podobną tajemnicę , co uczyniło go przedmiotem niezliczonych teorii spiskowych i krytyki. Grupa została założona w 1954 roku i od tego czasu zbiera się co roku jako ekskluzywna konferencja, na którą zaproszeni są różni światowi liderzy, kapitanowie przemysłu i potentaci medialni. Grupa została początkowo założona jako sposób na zajęcie się pasmem antyamerykanizmu, który rozprzestrzeniał się po Europie po II wojnie światowej, ale z biegiem lat wydaje się, że przekształcił się w szerszą dyskusję na temat osiągnięcia wzajemnego zrozumienia między kulturami. Grupa Bilderberg stała się kontrowersyjna z jednego kluczowego powodu: brak konferencji na konferencji i żadne istotne szczegóły dotyczące omawianych tematów nie są oficjalnie podawane do wiadomości publicznej. Tego rodzaju tajemnica, wraz z intensywnym bezpieczeństwem miejsc spotkań, w których często biorą udział uzbrojeni strażnicy, policja, a nawet myśliwce patrolujące niebo nad głowami, doprowadziły do ​​powstania wielu teorii spiskowych skoncentrowanych na konferencji. Najbardziej popularne jest to, że grupa stara się kierować polityką publiczną, rynkami finansowymi i mediami w określonych, wybranych przez siebie kierunkach, być może nawet w celu utworzenia tak zwanego „rządu jednego świata”. Twierdzenia te zostały odrzucone przez grupę, która za swoje główne cele uznaje globalne zrozumienie i zakończenie rozprzestrzeniania broni jądrowej.

8. Templariusz

Templariusze (pełna nazwa: Zjednoczone Zakony Religijne, Wojskowe i Masońskie Świątyni i św. Jana z Jerozolimy, Palestyny, Rodos i Malty) to współczesne strzelanie do murów i nie ma bezpośredniego związku z pierwotnymi Rycerzami Templariusz - religijna grupa wojskowa utworzona w XII wieku. Członkowie templariuszy masońskich nie twierdzą, że mają bezpośredni związek z grupą średniowieczną, a jedynie zapożyczają pomysły i symbole. Aby zostać członkiem tej grupy, musisz już być mistrzem chrześcijańskim Masonem. Ta organizacja jest odrębna i nie jest tylko wyższym stopniem murarstwa. Pomimo ogólnego zrzeczenia się masonerii, że żadna organizacja masońska nie rości sobie bezpośredniego dziedzictwa średniowiecznych templariuszy, pewne stopnie i zakony są oczywiście wzorowane na średniowiecznym porządku. Można je najlepiej opisać jako „pamiątkowe zakony” lub stopnie. Niemniej jednak, pomimo oficjalnych zrzeczeń wspólnoty, niektórzy masoni, nie-masoni, a nawet anty-masoni nalegają, aby pewne obrzędy masońskie lub stopnie pierwotnie miały bezpośredni wpływ templariuszy.

7. Kolejność Złotego Brzasku

Zamówienie na Złoty Świt stworzyli dr William Robert Woodman, William Wynn Westcott i Samuel Liddell MacGregor Mathers. Wszyscy trzej byli masonami i członkami Societas Rosicruciana w Anglii (organizacji powiązanej z masonerią). Jest uważany przez wielu za prekursora Ordo Templi Orientis i większości współczesnych grup okultystycznych. System wierzeń Złotego Brzasku w dużej mierze pochodzi z chrześcijańskiego mistycyzmu, kabały, hermetyzmu, religii starożytnego Egiptu, masonerii, alchemii, teozofii, magii i renesansu. William Yeats i Aleister Crowly to dwaj bardziej znani członkowie grupy. Podstawowe dokumenty zamówienia są znane jako dokumenty szyfrowane. Zostały one przetłumaczone na angielski za pomocą szyfru przypisanego Johannesowi Trithemiusowi. Dokumenty to seria 60 folio zawierających magiczne rytuały. Podstawowa struktura wielu z tych rytuałów wydaje się pochodzić z różokrzyżowców. Istnieje wiele kontrowersji dotyczących pochodzenia tych dokumentów.

6. Czarna ręka

Czarna Ręka była tajnym stowarzyszeniem antyimperialistycznych rewolucjonistów politycznych, które powstało w Serbii w 1912 roku. Powstała jako pochodna Narodnej Adbrona, grupy, która dążyła do zjednoczenia wszystkich Słowian w Europie pod jednym krajem. Wymagało to oddzielenia Serbii od monarchii austro-węgierskiej, która kilka lat wcześniej zaanektowała ten kraj. Mając to na uwadze, grupa zaczęła rozpowszechniać antyaustriacką propagandę oraz szkolić sabotażystów i zabójców w celu zakłócania rządów politycznych w prowincji. Ich plan polegał na zainicjowaniu wojny między Serbią a Austrią, która dałaby im szansę na uwolnienie ich kraju i zjednoczenie różnych narodów słowiańskich. Czarna Ręka zostałaby dziś prawie zapomniana, gdyby nie mało prawdopodobne zaangażowanie w jedno z największych wydarzeń XX wieku. W 1914 r. Grupa przeprowadziła zamach na austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zadanie było bardzo nieudane i zostało ukończone dopiero wtedy, gdy niskopoziomowa maska ​​Gavrilo Princip wpadła na samochód arcyksięcia i zastrzeliła go z bliskiej odległości (patrz zdjęcie). Mimo to wyniki zabójstwa były katastrofalne. W ciągu kilku dni Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, a po tym, jak sojusznicy obu krajów dołączyli do walki, mały spór przerodził się w I wojnę światową. Następstwa I wojny światowej ostatecznie doprowadziły do ​​II wojny światowej, a to doprowadziło do Zimnej Wojny, co czyni Czarną Rękę jedną z najbardziej dziwnie wpływowych sił XX wieku.

5. Hashshashin

Hashshashin, czyli Nizari, byli tajemniczą grupą muzułmańskich zabójców, którzy działali na Bliskim Wschodzie w XIII wieku. Grupa składała się z szyickich muzułmanów, którzy oderwali się od większej sekty i połączyli siły, aby ustanowić utopijny szyicki stan. Ponieważ ich liczba była niewielka, grupa stosowała taktyki partyzanckie w swojej walce z wrogami, w tym szpiegostwo, sabotaż i, najsławniej, zabójstwo polityczne. Hashshashin posadził dobrze wyszkolonych kretów w twierdzach wroga, z instrukcjami, aby atakować tylko w odpowiednim czasie. Znani byli z wyjątkowej dyskrecji w minimalizowaniu ofiar wśród ludności cywilnej, a także z zamiłowania do wykorzystywania skradania w celu zastraszania swoich celów. W miarę upływu czasu przywódcy wroga często budzili się rano, by znaleźć sztylet Hashshashina leżący na poduszce wraz z notatką „jesteś w naszym uścisku”. Ich legenda wkrótce wzrosła, a zanim Mongołowie ostatecznie zniszczyli grupę, stali się znanymi zabójcami kontraktowymi, podobno wykonując zadania dla króla Ryszarda Lwie Serce. W czasie ich upadku biblioteka, która zawierała wszystkie zapiski Nizari, została zniszczona, więc wiele z tego, co wiadomo o nich dzisiaj, przybrało status mitu. Najbardziej kontrowersyjne centra legendy dotyczące używania narkotyków i innych środków odurzających przez grupę - „Hashshashin” z grubsza tłumaczy się jako „haszysz użytkownika” - które, jak twierdzą niektórzy, były używane przez członków w bitwie. Zostało to szeroko zdyskredytowane, ale uważa się, że określenie „Hashshashin” w odniesieniu do Nizari jest źródłem współczesnego słowa „zabójca”.

4. Rycerze Złotego Kręgu

Rycerze Złotego Kręgu byli tajnym stowarzyszeniem, które rozkwitło w USA podczas amerykańskiej wojny domowej. Na początku grupa starała się zachęcić do aneksji Meksyku i Indii Zachodnich, które ich zdaniem pomogłyby zanikającemu handlowi niewolnikami ponownie się rozkwitnąć. Ale kiedy wybuchła wojna secesyjna, grupa przeniosła swoją koncentrację z kolonializmu na żarliwe poparcie nowo utworzonego rządu Konfederacji. Rycerze wkrótce mieli tysiące wyznawców, z których wielu utworzyło armie partyzanckie i rozpoczęło najazd na twierdze Unii na Zachodzie. W stanach północnych tajemniczy porządek miał jeszcze większy wpływ. Wiele gazet i osób publicznych zaangażowanych w polowanie na czarownice, w których oskarżano domniemanych sympatyków z Południa, w tym prezydent Franklin Pierce, o bycie członkami Rycerzy Złotego Kręgu. W przeciwieństwie do większości tajnych stowarzyszeń, Złoty Krąg nie zajmował się tylko tajnymi spotkaniami i tajemniczymi planami. Zamiast tego grupa często tworzyła zbuntowane armie i bandy pogromców buszu, aby siłą przekazać swój plan. W 1860 r. Grupa rycerzy podjęła nieudaną próbę inwazji na Meksyk. Podczas wojny okradali dyliżanse i próbowali zablokować port w San Francisco, a ich grupie udało się nawet na krótko przejąć kontrolę nad południowym Nowym Meksykiem.

3. Porządek czaszki i kości

Zakon Czaszek i Kości, społeczeństwo Uniwersytetu Yale, pierwotnie było znane jako Bractwo Śmierci. Jest to jedno z najstarszych tajnych stowarzyszeń studenckich w Stanach Zjednoczonych. Zostało założone w 1832 roku, a członkostwo jest otwarte dla nielicznych elit. Społeczeństwo stosuje do dziś rytuały inspirowane masoństwem. Członkowie spotykają się w każdy czwartek i niedzielę każdego tygodnia w budynku, który nazywają „Grobowcem”. Według Judy Schiff, głównego archiwisty w bibliotece uniwersyteckiej w Yale, nazwiska członków nie były utrzymywane w tajemnicy aż do lat 70. XX wieku, ale rytuały zawsze były. Obaj prezydenci Busha byli członkami społeczeństwa podczas studiów w Yale, a wielu innych członków zyskało wielką sławę i fortunę. Społeczeństwo otoczone jest teoriami spiskowymi; najbardziej popularnym z nich jest prawdopodobnie pomysł, że CIA została zbudowana na członkach grupy. CIA wydało oświadczenie w 2007 roku (zbieżne z popularnością filmu Dobry Pasterz), w którym zaprzeczyło, że grupa była inkubatorem dla CIA. Możesz przeczytać ten dokument tutaj.

2. Masoni

Wielka Loża Masońska została utworzona w 1717 r., Kiedy połączyły się cztery małe grupy lóż. Poziomy członkostwa były początkowo pierwszy i drugi stopień, ale w 1750 roku został rozszerzony, aby stworzyć trzeci stopień, który spowodował podział w grupie. Kiedy dana osoba osiąga trzeci stopień, nazywa się ją Master Mason. Masoni prowadzą regularne spotkania w zrytualizowanym stylu. Obejmuje to wiele odniesień do symboli architektonicznych, takich jak kompas i kwadrat. Nazywają Boga „Wielkim Architektem Wszechświata”. Trzy stopnie murarskie to: 1: Wszedł uczeń, co czyni cię podstawowym członkiem grupy. 2: Fellow Craft, jest to stopień pośredni, w którym masz rozwijać dalszą wiedzę o kamieniarstwie. 3: Mistrzu Masonie, ten stopień jest niezbędny do uczestnictwa w większości działań masońskich. Niektóre obrzędy (takie jak rytuał szkocki) zawierają listę do 33 stopni członkostwa. Masoni używają znaków i uścisków dłoni, aby uzyskać wstęp na swoje spotkania, a także zidentyfikować się z innymi ludźmi, którzy mogą być masonami. Znaki i uzgadnianie często różnią się w zależności od jurysdykcji i są często zmieniane lub aktualizowane. Chroni to grupę przed ludźmi, którzy dowiedzą się, jak uzyskać wstęp pod fałszywymi pozorami. Masoni noszą również stylizowane ubrania oparte na odzieży noszonej przez kamiennych murarzy ze średniowiecza. Najbardziej znanym z nich jest fartuch. Aby zostać masonem, na ogół musisz być polecony przez aktualnego murarza. W niektórych przypadkach przed dołączeniem musisz zostać polecony trzy razy. Musisz mieć co najmniej 18 lat i mieć zdrowy umysł. Wiele religii marszczy brwi wobec członkostwa masonów, a Kościół rzymskokatolicki zabrania katolikom przyłączania się pod groźbą ekskomuniki.

1. Iluminaci

Ruch wolnomyślicieli, które były najbardziej radykalnym odgałęzieniem Oświecenia - którego wyznawcy otrzymali imię Illuminati (ale którzy nazywali siebie „Perfectibilists”) - został założony 1 maja 1776 r. W Ingolstadt (Górna Bawaria) przez Adama nauczanego przez jezuitów Weishaupt. Ta grupa jest obecnie znana jako Bawarska Iluminacja. Chociaż nie było to prawnie dozwolone, wielu wpływowych intelektualistów i postępowych polityków liczyło się jako członkowie. Mimo że w członkostwie znajdowali się znani masoni, Masonry nie uznał tego za aprobatę. Fakt, że iluminaci nie wymagali wiary w najwyższą istotę, uczynił ich szczególnie popularnymi wśród ateistów. To i fakt, że większość członków byli humanistami, jest powodem powszechnego przekonania, że ​​iluminaci chcą obalić zorganizowaną religię. Wewnętrzna panika z powodu sukcesji nowego przywódcy, a rząd próbuje wyjąć spod prawa grupę, która załamała się pod koniec XVIII wieku. Mimo to teoretycy spisku, tacy jak David Icke i Was Penre, argumentowali, że bawarscy iluminaci przeżyli, być może do dziś, choć można znaleźć bardzo mało wiarygodnych dowodów na poparcie tezy, że grupa Weishaupta przetrwała do XIX wieku. Sugerowano nawet, że klub Skull and Bones to amerykański oddział Illuminati. Wiele osób uważa, że ​​iluminaci nadal działają i zarządzają głównymi działaniami rządów świata. Uważa się, że chcą stworzyć rząd jednego świata oparty na humanistycznych i ateistycznych zasadach.

Najlepsze zdjęcie: Getty Images
Jeszcze bez komentarzy

Twój przewodnik po doskonałych związkach i prawdziwej miłości
Przewodnik dla kobiet i mężczyzn, który pomoże zmienić romans na lepsze. Naszą wizją jest pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości